สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

0
897
A1

A2

A3

A4

A5

ดาวน์โหลด

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้