ประกาศยกเลิการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บ ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนตำบลในที่ทำการอบต.

0
50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here