คำขวัญ

” ทรัพย์ไพวัลย์ถิ่นน้ำใส ป่าไพรเขียวขจี ยางพาราดีมีคุณภาพ
กราบพระวัดถ้ำข้าวสารหิน ดินแดนเศรษฐกิจพอเพียง “