สถานที่ท่องเที่ยว

101

แหล่งท่องเที่ยว สำคัญ คือ ถ้ำข้าวสารหิน ซึ่งเป็นฟอสซิลอายุ 285 ล้านปีซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียวในทะเลมีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวสารและฟอสซิลของกระดูกสัตว์ต่าง ๆ ที่กำลังพัฒนา